Prin acest proiect de cercetare urmărim să oferim în plan academic o soluție interdisciplinară problemelor concrete cu care se confruntă societățile contemporane caracterizate de diversitate culturală. Multiculturalismul nu creează aliaje etnice, minoritățile nu se lasă înghițite de etniile majoritare, ci își conservă cu sacrificii integritatea și pretind recunoașterea formelor lor inconfundabile de expresie și de stil. Politica de recunoaștere și drepturile culturale reprezintă repere prioritare în filosofia socială și politică a prezentului. Ne propunem să completăm efortul teoreticienilor din câmpul științelor sociale cu o analiză tipologică și figurativă a imaginarului social postmodern pentru a identifica posibilele influențe asupra modului cum ar trebui gândită normativitatea în spațiul public multicultural. În noul spațiu public, principiile dreptății și reglementările deontologice sunt contrabalansate de revendicările identitare care vin din partea grupurilor etnice, iar formele de consens parțial și de modus vivendi concurează adeziunea necondiționată la varianta clasică de contract social. Urmând ipoteza teritorialității culturale, ne propunem să demonstrăm atât imposibilitatea unor forme de cultură non-etnică și non-teritorială cât și supraviețuirea unor forme arhaice ale imaginarului în construirea simbolică a identității etno-culturale și în percepția noilor relații sociale.
Aflați mai multe detalii despre acest proiect. Descrierea proiectului